Добредојдовте

Компанијата “Спектартермо”, која што е основана во 1991 година, претставува една од водечките компании на македонскиот пазар за изведување на различни услужни дејности од областа на градежништвото, градежно занаетчиските работи и електромонтажните работи , како и трговијата со опрема и материјали. Спектартермо како компанија која сериозно им пристапува на сите активности од областа на градежништвото и електромонтажните работи, може во позадината на своите бројни успеси да се окарактеризира како компанија која во својата мисија на извршување на својата дејност се залага пред се за задоволување на апетитите и побарувањата на потенцијалните клиенти.

Својот долгогодишен успех на пазарот на услужните дејности од областа на градежништвото и електромонтажните работи го заработува како резултат на синергиската поврзаност која што постои помеѓу квалитетниот стручен кадар во компанијата и висококвалитетните средства и опрема со кои компанијата располага и своевремено ги надградува уште од почетокот на своето постоење Спектартермо е компанија со 20 годишна традиција која постојано се залага за остварување на основната цел во својата дејност, а таа цел е задоволувањето на потребите и побарувањата на клиентите кои што одлучиле да ги користат услугите на нашата компанија .

Активни проекти
 • ЕВН - Македонија АД Скопје
  Рамковни договори за:
  - Изведување на земјени, градежни и електро монтажни работи за:
       КЕЦ - Васил Главинов
       КЕЦ - Ѓорче Петров
  - Испорака на средно напонски кабли
  - Испорака на пластични фундаменти
  - Испорака на кабелски ознаки
 • ГА-МА АД - Скопје          
  - Градежни работи за приклучни делници и МРС на објект ТО Запад - Скопје
 • GAMA POWER - Skopje
  - Изведување на термоизолациони работи за гасна централа 220 MW
 • СПЕКТАРТЕРМО
  - Станбен објект p + 2 + p на улица "Иван Цанкар" 4, Скопје